อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
ขบ.รับรอง" Bolt” แอปเรียกรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายที่ 7 ให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย แนะประชาชนใช้บริการรถรับจ้างผ่านระบบแอปฯ ที่ได้รับการรับรอง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้รับบริการและราคาที่เป็นธรรม